Bohoslužby v libereckém vikariátu Farnost Vratislavice n. N. Římskokatolická církev v Liberci E-shop Shopio JUMP Miloš Zástěra - zakázková výroba nábytku PKF Pelety

Projekt

Prezentace MP7QL

dotazovací jazyk pro MPEG-7 - sémantické vyhledávání nad multimediálním obsahem

Popis

Screenshot z prezentace MP7QL: dotazovací jazyk pro MPEG-7 - motivační příklad

Standard MPEG-7 nemá nic společného s kodeky MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3 ani MPEG-4. Jedná o anotaci multimediálních dat uloženou ve formátu XML. A právě dotazovací jazyk MP7QL umožňuje velmi silné dotazování nad MPEG-7 popisky multimediálního obsahu.

Dotazovací jazyk MP7QL umožňuje (na rozdíl od XQuery nebo MPEG-7 FASP) dotazování nad všemi popisky multimediálních dat MPEG-7 s podporou uživatelských preferencí a boolských operátorů v dotazech. Jazyk MP7QL je definován jako XML schema i OWL a je uzavřený (výsledek dotazu je zase validtní MPEG-7 dokument) nad datovým modelem MPEG-7. Dotazy i odpovědi jsou reprezentovány jako XML dokumenty.

Prezentace byla vytvořena pro předmět NSDBI006 Dotazovací jazyky II na MFF UK v Praze.

Prezentace

MP7QL - dotazovací jazyk pro MPEG-7 - sémantické vyhledávání nad multimediálním obsahem (PDF)

Realizace

duben 2009

Autor

Dominik Fišer http://www.doser.cz

Použité zdroje

Chrisa Tsinaraki, Stavros Christodoulakis: An MPEG-7 query language and a user preference model that allow semantic retrieval and filtering of multimedia content.

Chrisa Tsinaraki: Ontology-Driven Interoperability for MPEG-7

Související zdroje

MPEG-7 - Wikipedia, the free encyclopedia

© Dominik Fišer 2024