Moje SW projekty Textilana Bohoslužby v libereckém vikariátu Farnost Vratislavice n. N. Římskokatolická církev v Liberci E-shop Shopio JUMP Miloš Zástěra - zakázková výroba nábytku PKF Pelety
 
   DOMOVSKÉ STRÁNKY
   DOMINIKA FIŠERA
 
 
 
Stručná historie HTML

  Co se stalo celým základem HTML? Nám dnes již důvěryhodně známé hypertexty(někdy také nazývané odkazy nebo linky), bez nichž by tento jazyk nikdy nebyl tak úspěšný a populární. Proto i celá historie jazyka HTML začíná právě vývojem hypertextů. Ten začal už ve 40. letech 20. stol., kdy Vannevar Bush představil hypertextový systém Memex. V dalších letech ho následovali Douglas Engelbart (1963), Ted Nelson, věnující celý svůj život globálnímu hypertextovému systému - Xanadě a Bill Atkinson známý populárním HyperCardem (1987), který byl později překonán systémem NoteCard (1985).
  První neoficiální verzi HTML vyvinuli Tim Berners-Lee a Robert Caillau v roce 1989. Oba pracovali v CERNu (Central Européene de Rechere Nucléaire). Tuto neoficielní verzi spojili s jednoduchým protokolem HTTP (HyperText Transfer Protocol). Prvním prohlížečem byl Mosaic vyrobený v NCSA (National Centre for Supercomputer Applications). Ten umožnil další rozvoj Webu a s ním i HTML. Před první oficiální verzí HTML přišlo na svět ještě několik dalších verzí, první v roce 1992, další HTML+ v roce 1994 a poslední HTML 3.0.
  Oficiální HTML jazyk vznikl v první verzi v roce 1996. Nejdříve to bylo HTML 2.0 a poté HTML 3.2, které se velice hojně používalo ještě před nedávnem. Předposlední verzi schválilo W3C(World
 
   
 
© Dominik Fišer 2001-2024