Bohoslužby v libereckém vikariátu Farnost Vratislavice n. N. Římskokatolická církev v Liberci E-shop Shopio JUMP Miloš Zástěra - zakázková výroba nábytku PKF Pelety

Projekt

Symbolické integrování

využití možností jazyka Prolog

Popis

Screenshot SWI-Prolog editoru s načteným Symbolickým integrováním

Program Symbolické integrování využívající možností jazyka Prolog (konkrétně SWI-Prolog) zvládá integrování všech základních matematických funkcí, má implementovánu metodu per-partes a provádí základní substituce.

Program spustíte zavoláním termu main. Po jeho spuštění již můžete zadávat výraz ke zintegrování ve standardním prologovském tvaru, tedy musí být zakončen tečkou. Ve výrazech používejte standardní prologovské operátory a funkce. Z funkcí můžete využívat sin, cos, tan, asin, acos, atan, log i číslo e. Pro umocňování a odmocňování pak operátor ^.

Aplikace byla vytvořena jako zápočtový program na předmět PRG005 Neprocedurální programování na MFF UK v Praze.

Dokumentace

Uživatelská a programátorská dokumentace

Technologie

Prolog (SWI-Prolog)

Požadavky

SWI-Prolog

Download

Symbolické integrování - zdrojový kód (5 kB)

Licence

GNU GPL Version 3

Realizace

leden 2007

Autor

Dominik Fišer http://www.doser.cz

© Dominik Fišer 2024