Bohoslužby v libereckém vikariátu Farnost Vratislavice n. N. Římskokatolická církev v Liberci E-shop Shopio JUMP Miloš Zástěra - zakázková výroba nábytku PKF Pelety

Projekt

Semantic Annotator logo by dullhunk

Semantic Annotator

sémantická anotace webu pro běžné uživatele (rozšíření pro Google Chrome)

Screenshot rozšíření Semantic Annotator v prohlížeči Google Chrome

Rozšíření Semantic Annotator umožňuje manuální i asistovanou anotaci webových stránek přímo v prohlížeči Google Chrome. Nevyžaduje žádnou složitou instalaci a je dostupné na všech platformách a zařízeních, kde je možné nainstalovat prohlížeč Google Chrome. Sémantická anotace je tak dostupná všem běžným uživatelům internetu, nejen autorům webů.

Rozšíření prohlížeče Semantic Annotator vzniklo jako prototypová implementace k diplomové práci Sémantická anotace doménově závislých dat, kterou mi na MFF UK v Praze vedl prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.

Motivace

Rozšíření prohlížeče Google Chrome Semantic Annotator slouží k manuální sémantické anotaci webových stránek. Cílem sémantické anotace je doplnit do webových stránek význam jednotlivých částí stránky. Význam objektů reálného světa a jejich vlastností a vzájemných vztahů je popsán ve slovnících. Proces anotace pak spočívá ve výběru částí webové stránky a přiřazení významu ze slovníku těmto částem stránky.

Na příkladu produktové stránky v e-shopu. Uživatel vybere na webové stránce název produktu a ze slovníku popisujícího produkty tomuto názvu přiřadí význam „název produktu“. Poté na stejné stránce uživatel vybere cenu produktu a přiřadí jí význam „cena produktu“. Při strojovém zpracování webových stránek totiž stroj není schopen rozeznat, které slovo na stránce je název produktu a které číslo je cena produktu.

Vyhledávání v anotovaných webových stránkách je pak díky znalosti významu mnohem přesnější, protože např. při vyhledávání produktu podle názvu, vyhledávač přesně ví, co je název produktu a co je např. jméno výrobce nebo jméno souvisejícího produktu, a vyhledává pouze v názvech produktů.

Instalace

Rozšířením pro prohlížeč Google Chrome je možné nainstalovat z chrome web store.

Dokumentace

Semantic Annotator - uživatelská příručka (PDF)

Semantic Annotator - instalační příručka (serverová část) (PDF)

Použité technologie

Zend Server CE

Zend Framework

PostgreSQL

Google Chrome API

jQuery

HTML5 a další webové technologie

Google Chrome jQuery HTML5 PostgreSQL

Autor

Dominik Fišer http://www.doser.cz

Použité logo Semantic Annotator - Semantic Web Rubik's cube by dullhunk

Realizace

říjen 2010 - červenec 2011

© Dominik Fišer 2024