Bohoslužby v libereckém vikariátu Farnost Vratislavice n. N. Římskokatolická církev v Liberci E-shop Shopio JUMP Miloš Zástěra - zakázková výroba nábytku PKF Pelety

Projekt

Prezentace Présic

strukturovaná databáze jako odpověď na nestrukturovaný dotaz

Popis

Screenshot z prezentace Précis: strukturovaná databáze jako odpověď na nestrukturovaný dotaz

Nikdy jste slovo précis neslyšeli? Nejste určitě sami! Ale jak by se vám zamlouvalo dotazování do databáze pomocí klíčových slov namísto klasického SQL dotazu "SELECT * FROM tabulka WHERE ...", zvláště pokud vám SQL dotazy vůbec nic neříkají? Tak přesně o tom Précis je a dokonce i výsledek vám vrátí v lidsky čitelné podobě ve formě normálních vět.

Présic používá nestrukturované dotazování (free-form queries) pomocí klíčových slov (keyword base search) nad grafem databázového schématu a jako výsledek vrací odpověď - précis - v podobě celé nové databáze. Nikoli pouze záznamy z databáze, ale celé databázové schéma včetně klíčů a omezení naplněné daty. To mimojiné umožňuje generovat odpovědi i v přirozeném jazyce. Všechno zde uvedené funguje nad běžnou relační databází.

Prezentace byla vytvořena pro předmět NSDBI001 Dotazovací jazyky I na MFF UK v Praze.

Prezentace

Précis: strukturovaná databáze jako odpověď na nestrukturovaný dotaz (PDF)

Realizace

leden 2009

Autoři

Dominik Fišer http://www.doser.cz (1. část)

Jiří Schejbal (2. část)

Použité zdroje

G. Koutrika, A. Simitsis, Y. Ioannidis: Précis: The Essence of a Query Answer.

A. Simitsis, G. Koutrika, Y. Ioannidis: Présic: from unstructured keywords as queries to structured databases as answer.

© Dominik Fišer 2024