Bohoslužby v libereckém vikariátu Farnost Vratislavice n. N. Římskokatolická církev v Liberci E-shop Shopio JUMP Miloš Zástěra - zakázková výroba nábytku PKF Pelety

Projekt

DoserFindIT - odborné články na dosah ruky...

vyhledávač odborných článků v článkových databázích a katalozích knihoven

Vyhledávač

vyzkoušejte unikátní webový vyhledávač odborných článků DoserFindIT - odborné články na dosah ruky...

Popis

Screenshot aplikace DoserFindIT

DoserFindIT je webový vyhledávač odborných článků v článkových databázích a katalozích knihoven, který vznikl jako součást bakalářské práce na MFF UK v Praze a má sloužit informatickému oddělení knihovny MFF. Jedná se o poměrně unikátní vyhledávač na českém internetu, který se primárně zaměřuje na vyhledávání odborných článků z oblasti IT. Aplikace je platformě nezávislá, podporuje všechny současné webové prohlížeče a dodržuje webové standardy W3C.

Webová aplikace DoserFindIT byla vytvořena jako ročníkový projekt v rámci předmětů PRG033 Ročníkový projekt - specifikace a PRG034 Ročníkový projekt - implementace na MFF UK v Praze. Ročníkový projekt byl rozšířen na bakalářskou práci Usnadnění přístupu k odborné literatuře pod vedením RNDr. Michala Žemličky, Ph.D.


Projekt DoserFindIT vznikl za účelem usnadnit pracovníkům knihoven hledání zdrojového dokumentu (odborného článku) a jeho získání. Soustředění více zdrojů za jedno vyhledávací rozhraní velmi zjednodušuje každodenní práci, na rozdíl od prohledávání všech zdrojů jednotlivě. Navíc se nabízí i možnost přidání dalších služeb, kterými samotné zdroje nedisponují. Cílovými uživateli aplikace ale nejsou pouze knihovníci. Aplikace je vytvořena jako veřejně přístupná webová služba, takže služeb vyhledávače mohou využívat i studenti nebo vědečtí pracovníci, a to jak pro hledání textů, tak i např. pro sestavení referencí k již známým článkům. (Dominik Fišer: Usnadnění přístupu k odborné literatuře. 2008. str. 7.)

Dokumentace

Uživatelská příručka

Technologie

PHP 5

MySQL 5

XML

AJAX

protokol Z39.50 a rozšíření PHP/YAZ

MARC21 Format for Bibliographic Data a MARCXML

Bakalářská práce

Obsah

Abstrakt

Motivace

Uživatelská příručka

Realizace

červenec 2007 - červenec 2008

Autor

Dominik Fišer http://www.doser.cz

© Dominik Fišer 2024