Bohoslužby v libereckém vikariátu Farnost Vratislavice n. N. Římskokatolická církev v Liberci E-shop Shopio JUMP Miloš Zástěra - zakázková výroba nábytku PKF Pelety

Projekt

DoserEdit

richtextový editor s podporou vkládání objektů a vyhledávání pomocí regulárních výrazů

Popis

Screenshot aplikace DoserEdit

DoserEdit je textový editor pracující se soubory ve formátu RTF (Rich Text Format). Díky tomuto formátu v něm lze libovolně formátovat text a vkládat do něj objekty např. obrázky nebo tabulky.

Krom standardních vlastností richtextových i ostatních běžných textových editorů umožňuje vyhledávání pomocí zjednodušené sady regulárních výrazů.

Aplikace byla vytvořena jako zápočtový program na předmět PRG032 Objektově orientované programování na MFF UK v Praze.

Dokumentace

Uživatelská & programátorská dokumentace

Technologie

C++ (MFC, STL)

Požadavky

MFC knihovna

platforma Windows

Download

DoserEdit (243 kB)

zdrojové kódy k dispozici na vyžádání

Licence

freeware

Realizace

březen - květen 2007

Autor

Dominik Fišer http://www.doser.cz

© Dominik Fišer 2024