Moje SW projekty Textilana Bohoslužby v libereckém vikariátu Farnost Vratislavice n. N. Římskokatolická církev v Liberci Františkánské misie E-shop Shopio JUMP Miloš Zástěra - zakázková výroba nábytku
Zdislava | Katolický týdeník - Diskuze a názory

Spor Dominik Fišer x P. Karel Havelka

Vítejte na tomto webu, kde se můžete beztrestně informovat a diskutovat o mé kauze s panem generálním vikářem litoměřické diecéze P. Karlem Havelkou, která má přímý vliv na další fungovaní internetové Zdislavy (http://zdislava.signaly.cz) a která kvůli internetové Zdislavě přišla na pořad dne.

Za začátek bych vás rád ujistil, že Zdislavu, své dítě, které jsem stvořil, po tři roky vychovával, dopřával mu péči (leckdy by mohla být i lepší), nedám a budu za něj bojovat a chránit jej před záškodníky a pečovat i nadále o její dobro, jak jen mi síly dovolí.

Zdislavu po třech letech opouštím! A budu se věnovat přínosnějším aktivitám, než podporovat časopis porušující svobodu slova. O internetovou Zdislavu strach nemějte, přejde do jiných, biskupství pohodlnějších, rukou a dostane se jí lepších podmínek, než za mého působení. Lednové číslo bylo poslední vyšlé mým úsilím. Jakmile bude hotova nová internetová Zdislava budete na ni ze stávajících stránek přesměrováni.

Více informací, zde již pravděpodobně zveřejněno nebude... Nechci poškodit jiné...

Jak to všechno začalo... a mělo skončit... aneb e-mail panu generálnímu 6. 12. 2004 23:47

Subject: Vyjádření k článku ve Zdislavě

Dobrý den otče generální!

Jistě čtete pravidelně Zdisalvu, proto Vám určitě neunikl článek z listopadového čísla, strana 4, přesný přepis zde:

Třebenická tragédie se pomalu uzavírá
Trvalo dlouho, než převzal libochovický pan děkan P. Józef Szeliga od policie klíče třebenické fary. Při prvním vstupu do těchto prostor byl připraven na to, že pohled bude zdrcující, skutečnost však byla mnohem horší, než jak ji původně očekával, o to horší, že byli s otcem Kubíčkem přátele a všude kam vstoupil, ho viděl… Již na chodbě v přízemí zaschlá kaluž krve po úderu skleněnou lahví do hlavy a po dalších úderech a bodných ranách. Stopy krve bylo lze sledovat po schodech až do poschodí a do ložnice, kam až pachatelé dotáhli bezvládné krvácející tělo. Na několika místech stopy po požáru – ohořelé zdi, spálené papíry a jiné hořlavé věci. V obytných prostorách vytrhané zásuvky, všechno vysypané a rozházené. I přes tuto hroznou spoušť byl zvláštní pohled na kříž, který visí na chodbě, v těsné blízkosti místa, kde se hrůzný čin stal a kde byl také založen větší oheň. Kříž i bílá stěna jsou téměř netknuté, jen s nepatrnými stopami okouření nebo poškození ohněm. Stejně tak byl zarážející pohled na nepoškozené noviny uprostřed ohořelých papírů, na kterých byl článek nadepsaný: Rodina na prahu třetího tisíciletí. V duchu si klademe otázku, jaká je rodina mladistvého vraha, která tvrdí, že je nevinen. Něco ukrást – to ano, ale zavraždit ne. Po úklidu, kterého se ujali po předchozí modlitbě přátelé zavražděného kněze, byly všechny prostory fary vymalovány a znovu uklizeny a v neděli 7. listopadu vysvětil celou faru, samozřejmě i prostory, kde k vraždě došlo, generální vikář mons. Havelka. Slzy a vzpomínky provázely tento úkon. Současně představil třebenické farnosti mladého polského kněze Tomasze Dziedice, který je přidělen do Libochovic jako kaplan bude však bydlet v Třebenicích a spravovat tamější farnost. Mons. Havelka řekl, že nikdo nečekal, že se náhrada najde tak brzy a že je to jistě dílo P. Kubíčka, který se za svou farní obec přimlouvá v nebi. P. Kubíček má nástupce Při této příležitosti se zeptal redaktor Alexandr Kundrát z Deníku Litoměřicka P. Tomasze, s jakými pocity do Třebenic přichází. Jeho odpověď byla, že jsme lidé víry a v křesťanství je mučednická smrt ve víře v Krista naplněním spojení s Kristem. Jako věřící člověk tam jde s radostí v srdci. Je to pro něho veliká Boží milost, že může zastupovat tak vzácného člověka a ještě k tomu na místě, které bylo posvěceno a požehnáno jeho obětí, prolitím jeho krve za víru. Člověk by se neměl bát, protože ví, jaké má poslání a co je spojeno s kněžskou službou – sloužit Bohu, církvi a také lidem. Lidé v dnešní době Krista potřebují. Věřící v Třebenicích byli zvyklí, že měli vlastního faráře. Chtěl by jim nahradit otce Kubíčka, kterého Bůh tak zvláštním způsobem povolal na věčnost Uzavírá se jedna veliká tragédie. Zůstává však ještě napsat epilog. První část dříve nebo později napíše svým rozsudkem světský soud. A my se dozvíme, jaký bude. Druhou část bude psát Bůh, ale ta nám všem zůstane skryta. Milada Veselková

Když jsem tento článek četl, musel jsem se smát. Autorka zde píše, že jste říkal že "nikdo nečekal, že se náhrada najde tak brzy a že je to jistě dílo P. Kubíčka..." Nejprve by bylo na místě se zeptat zda-li jste to opravdu řekl? Pokud to potvrdíte, ne že bych chtěl zpochybňovat přímluvy P. Kubíčka, ale dovoluji si s tímto tvrzením nesouhlasit. Myslím, že je to především dílo Vaše, s cílem "uklidit"(používám také Vaše slova) p. Dziedice, kam jen to půjde. Pokud s tímto nesouhlasí, musím bohužel konstatovat, že si protiřečíte sám sobě. Dovoluji si tvrdit, že je to opravdu pěkné divadýlko, které biskupství na katolíky hraje. Rád bych, kdyby tomu tak nebylo.

A jestli je Vám pan Dziedic "nepohodlnou osobou", bylo by záhodné se s tím vypořádat trochu hrději než jeho přesouváním mezi farnostma a tutláním všeho, co se kolem něj děje.

Žádám Vás tedy o vyjádření k tomuto, nejlépe by možná bylo vše provést veřejně, Zdislava Vám k tomu jistě dobře poslouží. Nebo alespoň odpovězte mě. Myslím, že vysvětlovat bychom neměli všechno jen my biskupství, ale i obráceně.

Přeji pěkný den a předem děkuji za odpověď, kterou doufám dostanu ještě letos!

Se vší úctou k Vaší práci

Dominik Fišer

Prostě dotaz trochu znalého katolíka, který mohl stejně tak položit kdokoli jiný. A vím, že jsem nebyl sám, návštěvní kniha Zdislavy, budiž toho důkazem.

Pravidlně jsem se upomínal, co 14 dní, a pravidelně dostával ujištění, že mi odpovězeno bude, že se na tom pracuje atd. Po třech měsících mi již nevydržely nervy. S upozorněním na možné následky, jsem posílal upomínek více.

Těchto e-mailů dostal pan generální z mé emailové adresy několik stovek (1,2kB)

Subjcet: Vyjadreni k clanku ve Zdislave

Dobry den!

Stale ocekavam odpoved na muj email otci genralnimu z 6. 12. 2004! Dale bych se jiz jen opakoval.

Predem dekuji za rychle vyrizeni a preji pekny den!

Dominik Fišer

Tyto e-maily nemohly způsobit kolizi standardního poštovního serveru. Detailní rozbor viz. e-mail z 8. 2. 2006. Nejednalo se o spam, pouze o běžnou korespondenci alespoň pro mne v obvyklém objemu.

Reakce (po 3 měsících) pana generálního přes jeho sekretáře 30. 3. 2005 18:02

To je od Vás nemožný útok, který by mohl mít pro Vás nemilé následky. Pan generální vikář má tímto znesnadněnu již tak náročnou a vyčerpávající práci.

Zablokoval jste mu tímto z jednu z nejdůležitějších cest komunikace.

K Vašemu dopisu se nebude vyjadřovat, a tedy se Vám zodpovídat ze svých rozhodnutí. Pokud budete tímto nadále ohrožovat jeho odpovědnou práci, bude muset příjmout k tomuto svá opatření.

Je to od Vás pirátský útok, s podobnými znaky terorizmu.

Sekretář generálního vikáře

Mikula P.

Tato odpověď dorazila po asi 14-ti dnech (jeden z mála e-mailů, který mi od pana generálního dorazil), což vypovídá vše o nejdůležitější cestě komunikace. Pisatel emailu by si měl také ujasnit některé pojmy..

Následovalo, ještě několik drobných nepodstatných emailů, vyhrožujících trestní odpovědností atd. Pouhé dozvuky utichajícího problému. Vše vypadalo, že je záležitost vyřešena a zůstane navždy zapomenuta. Nikdy by mě nenapadlo, že na ni budu muset ještě někdy vzpomínat... Ale osud tomu chtěl asi jinak. Po roce je tato zapomenutá záležitost vytažena veřejně na světlo. O způsobu raději nemluvě...

Má reakce na informaci od mých kolegů, že je nějaký problém 2. 2. 2006 12:05

Dobrý den!
Byl jsem upozorněn na nějaké dávné nesrovnalosti, kvůli kterým je nyní reálně ohrožena budoucnost internetové Zdislavy a její podpora ze strany vydavatele.

Nevím, co k tomu dodat, snad jen velmi známý citát z rozeslání učedníků: Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. (J 20,23)

Jak se zpívá v jedné písni: Čtěte Bibli tam to všechno je... což je úžasná pravda a my obyčejní lidé si to občas neuvědomujeme (upozorňuji nejsem biblista a ani jsem se studiem Bible nezabýval, ale pokud bude chtít vysvětlit něco v oblasti informačních technologií, zvláště pak internetové sítě, rád se vám pokusím vyhovět, tím se zabývám).

S pozdravem

Dominik Fišer

Zasláno na e-mail sekretáře pana generálního s nadějí na objasnění sitace přímo od pana generálního. Normální lidé odpovídají, pan generální nikoliv, odpověď nedorazila žádná...

V sobotu 4. 2. 2006 proběhlo na litoměřickém biskupství jednání ohledně nové redakční rady a dalšího fungování a organizace Zdislavy, které sezval otec biskup Pavel. Zde byl v naprosté tichosti z části přítomen i pan generální, nicméně nepovažoval jsem za vhodné rozpoutávat diskuzi na téma internetová Zdislava a její (ne)podpora ze strany pana generálního, protože bylo třeba řešit důležitější záležitosti. Po skončení jednání pan generální již přítomen nebyl, protože "musel" odjet stejně jako otec biskup Pavel, který s námi ještě v klidu dále debatoval a poobědval. Pan generální, když už jsem přijel až do Litoměřic, se mnou neprohodil ani slovo.

Článek zveřejněný na internetových stránkách Zdislavy k otázce její budoucnosti

Bude internetová Zdislava fungovat i nadále?

Dominik Fišer

Bude! Ačkoliv nad pokračováním internetové Zdislavy visel velký otazník, sobotní jednání na litoměřickém biskupství vyjádřilo internetové Zdislavě podporu. Rozhodl jsem se tedy i nadále spolupracovat na vydávání internetové Zdislavy, která bude vycházet, tak jak jste byly doposud zvyklí.

Podporu internetové Zdislavě rezolutně odmítl pouze generální vikář P. Karel Havelka, který odmítá jakoukoli spolupráci se mnou a tedy jakákoli podpora biskupství (jako instituce) internetové Zdislavě není reálná, o všem totiž bohužel z pověření apoštolského administrátora Mons. Dominika Duky rozhoduje právě velebný pán generální vikář, přes kterého, jak sám tvrdil, "nic neprojde". Přičemž právě pan generální vikář P. Karel Havelka, měl být podle některých první, kdo měl s příchodem našeho nového otce biskupa Pavla z biskupství odejít, s čímž tedy musím zcela souhlasit. Nezbývá nám tedy než přát si a doufat, že bude otci biskupovi Pavlovi, který Zdislavu velmi podporuje, umožněno ujmout se naplno vedení naší diecéze a oživit život v naší diecézi. Byl bych velmi rád, kdyby mu k tomu mohla být nápomocna i internetová Zdislava stejně jako mnohé další aktivity nás laiků. Diecéze nestojí jen na biskupovi ale i nás, věřích naší diecéze! Tak jen do toho, a z lidí, kteří se vám budou snažit vaše snažení znepříjemnit se nebojte, byť by se jednalo, jako třeba v mém případě, o váženého pana generálního vikáře P. Karla Havelku. Všichni jsme jen obyčejní lidé, nikdo víc, nikdo míň, před Bohem jsme si rovni. Dobrá věc vždy bude podpořena, věřte mi!

Cílem tohoto článku bylo informovat Vás čtenáře Zdislavy o dění kolem internetové Zdislavy (tyto články se zde občas objevují) a nikoli vyjadřovat oficiální stanovisko celé redakce Zdislavy. Věřím, že jste to všichni pochopili.

Zveřejněno na http://zdislava.signaly.cz ve dnech po sobotním jednání (proběhlo 4. 2. 2006) na biskupství litoměřickém, odstraněno 11. 2. 2006. Cílem článku bylo primárně informovat čtenáře o budoucnosti Zdislavy pod novým vydavatelem.

Smířen se situací ještě rozloučení (emailem) s panem generálním 8. 2. 2006 17:05

Pro pana generálního s omluvou za menší zpoždění (studijní povinnosti mi nedovoli reagovat hned o víkendu):

Dobrý den!
Bohužel se mi vás v sobotu nepodařilo zastihnout osobně, jak bylo vidět, vy na tom asi moc zájem nemáte (nedívím se vám), tak to tedy musíme vyřešit emailem.

Nepřijde mi vůbec korektní chování, když problém, který máte s mojí osobou neřešíte se mnou, nebo mě alespoň nedáte vědět, že tu nějaký problém je. Natožpak, že o problému mě s vámi ví všichni kolem jen ne já, trochu paradoxní nemyslíte?

To, že neodpovídate na mé e-maily už mě také vůbec nepřekvapuje (ani neočekávám vaši odpověď na tento e-mail).

Rád bych ještě přidal odbornou analýzu našeho problému: e-maily s dotazem na odpověď, které byly z mé adresy (před rokem) zaslány na váš e-mail nemohly způsobit žádné zavážně problémy na vaší straně. Nevím přesně, kolik e-mailů bylo na vaši adresu odesláno, ale udělejme horní odhad: jeden e-mail měl velikost včetně všech hlaviček asi 1300 bajtů, odhadováná doba po kterou jste nestahoval poštu byla 14 dní, denně došlo na vaši adresu max. 100 e-mailů, což vychází necelé 2MB dat, což je při průměrné rychlosti nejpomalejšího vytáčeného připojení asi 6 minut. Dejme tomu, že by tento horní odhad byl podhodnocen, udělám odhad pro 20MB, tedy hodina stahování, nad toto silně nadhodnocené číslo to zcela jistě něšlo, nehledně na to, že vaše připojení je určitě rychlejší. Tedy nevím kde nastal problém, jenom po lepší představu 2 MB je jedna standardní digitální fotografie, 20 MB tedy 10-15 digitálních fotografí, tedy žádné neobvyklé objemy dat. Nechme tedy odborností a vraťme se k věcem lidským, stačilo lidsky odpovědět v reálném čase (tedy ne za několik měsíců). Končím a tímto se s vámi odmítám dál bavit.

Byl bych ale velmi rád, kdybyste se mi za toto naprosto nekorektní chování OMLUVIL. Protože vaše lži, mě silně urazili a navíc, ještě spoustě lidí je napovídáte, že dělám nějaké nepříčetnosti, zamyslete se raději nejprve nad svým chováním. Natožpak pak vaše velmi průhledná intrika s pozváním na sobotní jednání. Zval mne otec Biskup nebo vy? Proto jste neměl právo zabránit mi v účasti na jednání, a je nakonec dobře, že vám to nedalo mě veřejně vyhodit a s prominutím "držel jste jazyk za zuby". I toto jednání o vás vypovídá...

Jenom pro vaše ujištění, internetová Zdislava bude fungovat nezávisle na vás, podporu mi vyjádřili všichni, kromě vás, který s odpuštěním "sedí na moci". Vy jste měl být první, kdo měl z biskupství odejít s příchodem nového biskupa, možná by pak mohl otec biskup Pavel, úřadovat i bez zdravotních potíží. Bylo velkou chybou otce biskupa Dominka, že jmenoval vás, úředníka na biskupství, správcem naší diecéze. Protože člověk toužící po moci a nikoli po blahu jehu oveček, není dobrým pastýřem, kterým by správce diecéze měl být především. A všem výše psaném jste mě svým chováním i svěděctvím mnohých dalších o vás, jen utvrdil. Však všichni dobře víme, že tento stav není věčný a správní lidé se dostanou na správná místa, bohudíky za to.

Nehodlám s vámi dále jakkoli spolupracovat a řídit se vašimi nařízeními a rozhodnutím, ty jsou mi naprosto lhostejné.

To je snad vše, co jsem vám chtěl sdělit. A jestli vás mohu o něco poprosit, spravujte diecézi pro její blaho a nikoli pro blaho vaše a vašich spojenců, buďte více knězem než úředníkem, to je vaše hlavní povolání.

Škoda jen, že jsem vám to nemohl říci osobně v sobotu, alespoň bych se s největší pravděpodobností dočkal odpovědi.

Doufám, že nebudete proti, když průběh našeho dohadování zveřejním a nebudu si jej nechávat jen pro sebe, aby všichni viděli jak to funguje v naší diecézi.

Přeji příjemný den & věřim, že již s vámi nebudu muset nikdy komunikovat!

Dominik Fišer

P.S.:Snažil jsem se s vámi jednat se vší slušností a ctí, pokud máte pocit, že se mi to zde nepovedlo, odpuste mi to!

Zdálo by se, že je vše za námi a i tento problém se stane navždy minulostí, ale osud chtěl jinak. Právě začíná systematická lidkvidace internetové Zdislavy po všech cestách, jsem na řadě první, poté následuje i vše co internetová Zdislava na internetu zanechala a co mu přinesla. Představa biskupství: nová internetová Zdislava bude začínat od nuly, tři roky práce přijdou nazmar, a bude trvat ještě dlouho, než se dostane na úroveň té staré.

Přepis telefonického rozhovoru s panem generální ze dne 13. 2. 2006 14:15

GV (generální vikář): Ano!

DF (Dominik Fišer): Dobrý den, u telefonu Dominik Fišer. Jestli mohu, tak jsem se chtěl zeptat, zda-li by vám nevadilo, kdybych zveřejnil e-mailovou korespondenci mezi mnou a vámi.

GV: Co jako celou toudletou kauzou sledujete?

DF: Já tím sleduji to, že se mi vůbec nelíbí vaše jednání, vzhledem k tomu, že jste volal kde komu, ale já jsem od vás žádný telefonát neměl, ačkoli jsem přesvědčen o tom, že číslo na mě máte. A nebyl by problém si ho sehnat, kdybyste ho neměl.

GV: Já jsem kdekomu nevolal. To není vůbec žádná pravda jako. To není vůbec žádná pravda, že jsem kdekomu volal, víte. A píšete…

DF: A proč tedy, když jsem potkával lidi v Liberci, v Litoměřicích, když jsem komunikoval s lidmi ze Zdislavy, měl jsem ode všech zprávy, že jste jim volal kvůli tomuto.

GV: Já jsem nevolal vůbec nikomu, vůbec nikomu ze Zdislavy, že jo. My sme se akorát o tom bavili tady s otcem Rosenauerem (pozn. Zástupce šéfredaktora Zdislavy, který vedl jednání ohledně uhrazení nákladů na provoz internetové Zdislavy), že jo a to je všecko.

DF: Ano, a s panem Opletalem (pozn. otec liberecký arciděkan) v Liberci jste nemluvil?

GV: Ne, ne, vůbec jsme spolu nemluvili.

DF: A s panem Dvouletým, novým šéfredaktorem, jste o tom také nemluvil.

GV: Samozřejmě že jo, to je šéfredaktor.

DF: To jsem rád a proč tedy mi v Liberci tvrdili, že jste mu kvůli tomu volal?

GV: Ne, já jsem s ním netelefonoval, na todleto téma ne, to sme, vůbec sme, já jsem s ním dlouho nemluvil už s Františkem, s otcem Františkem.

DF: Dobře, já se ho zeptám.

GV: Klidně.

DF: Ještě jsem se vás chtěl zeptat, jak to bylo ohledně mého pozvání na jednání Zdislavy do Litoměřic?

GV: A z čeho usuzujete, že chci zrušit internetovou Zdislavu, co všude píšete (pozn. tato informace byla napsána pouze na Zdislavě). Kdo chce zrušit internetovou Zdislavu? To přece není vůbec žádná pravda, todle to.

DF: No proto vám také volám, abychom si to vyjasnili všechno. Usuzuji tak z toho, že jste tvrdil, že ačkoli bylo domluveno...

GV: Ale tak to nemůže psát člověče. Vy to píšete, píšete o jakémsi spor, píšete že zrušit, takhle to tvrdíte, vždyť to není vůbec žádná pravda, to sem nikde neprohlásil, ani jsem to nikde nenapsal.

DF: Ne, vy jste pouze prohlásil, že nebudete podporovat mě, jako člověka, který internetovou Zdislavu vytvořil a dělá.

GV: Jistě budeme si hledat někoho jiného a tím to končí, nashledanou.

DF: A… (pozn. pan generální zavěsil a více telefon nezvedal)

Po několika dnech a několika pokusech se mi podařilo pana generálního zastihnout telefonicky, bohužel zavěsil dřívě než jsme si stihli věci vyjasnit. Telefonické spojení nebylo nejlepší, protože jsem volal přes internet, aby mi s touto kauzou nevznikly žádné další náklady. Tímto mé pokusy o domluvu s panem generálním končí, nemá smysl se snažit o domluvu, když druhá strana komunikaci odmítá.

Pokračování nedokončeného rozhovoru emailem 13. 2. 2006 14:56

Dobrý den!
Všechny cesty komunikace už selhaly, věřím, že alespoň e-maily ještě čtete. Kdybyste si to náhodou rozmyslel, můžete mi zavolat na xxx xxx xxx (pozn. bylo uvedeno skutečné mobilní číslo).

Touto kauzou sleduji pouze to, že se mi nelíbí vaše jednání, které se mnou vedete a chci se postavit za skupinu lidí, kteří dopadli při jednání s vámi podobně jako já. Mým zbožným přáním by bylo vaše odstoupení z funkce správce naší diecéze. Nikdo nemáme zájem, abyste i nadále znepříjemňoval život v diecézi nám obyčejným katolíkům. Je mi těchto lidí upřímně líto.

Naše veškerá emailová kominukaci (pozn. tedy mé emaily panu generálnímu, protože skoro žádné odpovědi se mi nikdy nedostalo) bude na internetu zveřejněna.

Souhlasím s Vámi, nikde jste přímo neuvedl, že nebudete podporovat internetovou Zdislavu, ale nepřímo jste toto potvrdil hned na několika místech. Internetová Zdislava je od začátku iniciativou a aktivitou především mou (nepodpořit mě ve věci internetové Zdislavy, znamená nepodpořit internetovou Zdislavu). Stejně tak i ve věci mé neúčasti na jednání v Litoměřicích, kdy má neúčast znamenala automaticky konec internetové Zdislavy, jste dělal vše pro to, abych jednání účasten nebyl (což by znamelo konec internetové Zdislavy). Tomu tedy říkáte podpora, dělat kroky které vedou k zániku? Já to označuju jako nepodporu, odmítnutí.

Kdybyste se mohl vyjádřit k vašim krokům, které mi měly zabránit v účasti na jednání na biskupství, byl bych velmi rád, vyhneme se tak nedoruzumnění, že zveřejním nepravdivé nebo zkreslené informace, které nemám přímo od zdroje, tedy od vás.

Znovu vás prosím o omluvu za vaše nekorektní jednání a za všechny nepříjemnosti, které mi vaše jednání způsobilo.

Nedorozumnění vzniká špatnou komunikací tvrdí P. Mirek Dvouletý, věřím, že má pravdu, snažil jsem se komunikovat, ale z vaší strany narážím na silný odpor. Byl bych rád, kdybyste mě přesvědčil o opaku.

Přeji pěkný den!

Dominik Fišer

Zasláno na e-mail sekretáře pana generálního ve snaze zodpovědět nezodpovězené v telefonickém rozhovoru. Odpověď po předchozích zkušenostech neočekávám :)


Na úplný závěr zopakuji začátek: rád bych vás ujistil, že Zdislavu, své dítě, které jsem stvořil, po tři roky vychovával, dopřával mu péči (leckdy by mohla být i lepší), nedám a budu za něj bojovat a chránit jej před záškodníky a pečovat i nadále o její dobro, jak jen mi síly dovolí.

Diskuze

Pokud se chcete k zadanému tématu vyjádřit, budiž vám k dispozici toto diskuzní fórum. Za vaše příspěvky budu velmi vděčen.

Přehled příspěvků
12. 2. 2006 18:43M.Landová,Litoměřicepodpora Dominikovi F.
4. 6. 2007 11:33I.Auspitzlevel podpora Dominikovi F.
13. 2. 2006 12:35Pavel Rybářohlas
13. 2. 2006 14:13P.Miroslav Dvouletýco blbnete?
13. 2. 2006 15:22Pavel Rybářlevel co blbnete?
13. 2. 2006 16:49Dominik Fišerlevel co blbnete?
15. 3. 2006 21:22Dan Novýlevel Havelka či Oliva
20. 3. 2006 23:32Václavlevel Havelka či Oliva
14. 2. 2006 11:32Martin Šístekpodpora
14. 2. 2006 15:01M.Landová,Litoměřicelevel podpora
9. 11. 2007 18:20Janlevel podpora
15. 2. 2006 9:52František SládečekK zamyšlení
15. 2. 2006 11:12Martin Šísteklevel Ad: Fr. Sládeček, K zamyšlení
15. 2. 2006 15:06Marie Landoválevel K zamyšlení
15. 2. 2006 15:13Kateřina TetivováTo je standardní
15. 2. 2006 15:30Pavel RybářAd " k zamyšlení"
15. 2. 2006 18:14Kateřina TetivováKoukám
16. 2. 2006 10:17Kateřina TetivováNevím
16. 2. 2006 19:04Marie Landoválevel Nevím
16. 2. 2006 15:31Marie SvatošováStrefit se do černého
16. 2. 2006 19:18Marie Landoválevel Strefit se do černého
16. 2. 2006 23:33Dominik Fišerlevel Strefit se do černého
17. 2. 2006 9:00Kateřina Tetivoválevel Strefit se do černého
17. 2. 2006 13:55Lenka Fojtíkoválevel večeřadlo
18. 2. 2006 13:22Kateřina Tetivoválevel večeřadlo
14. 3. 2006 18:26VIlevel večeřadlo
22. 3. 2006 21:17KTlevel večeřadlo
27. 3. 2006 21:53VIlevel večeřadlo
21. 2. 2006 11:24Dominik Fišerlevel večeřadlo
22. 2. 2006 12:33KTlevel večeřadlo
14. 3. 2006 18:37VIlevel večeřadlo
21. 3. 2006 0:22Václavlevel večeřadlo
22. 3. 2006 21:06KTlevel večeřadlo
23. 2. 2006 23:42Václavlevel večeřadlo
23. 2. 2006 23:44Václavlevel večeřadlo
24. 2. 2006 8:55KTlevel večeřadlo
24. 2. 2006 20:38Václavlevel večeřadlo
19. 2. 2006 16:29KTlevel Strefit se do černého
17. 2. 2006 10:36Petr Mikula, sekretář gen. vikSkutečná pravda
17. 2. 2006 11:28Dominik Fišerlevel Skutečná pravda
17. 2. 2006 11:50Kateřina Tetivoválevel Skutečná pravda
9. 11. 2007 18:17Janlevel Skutečná pravda
17. 2. 2006 20:56M.Landoválevel Skutečná pravda
19. 2. 2006 12:09Anastázie Zlatálevel Skutečná pravda -M.Landová
18. 2. 2006 13:35Kateřina Tetivoválevel Skutečná pravda
19. 2. 2006 12:03Anastázie Zlatálevel Skutečná pravda
4. 10. 2006 22:01dmnclevel Skutečná pravda
17. 2. 2006 11:29Kateřina TetivováBiskupství mě vyškrtne z evidence! :-)))
19. 2. 2006 12:14Anastázie Zlatálevel Biskupství mě vyškrtne z evidence! :-)))
19. 2. 2006 16:21KTlevel Biskupství mě vyškrtne z evidence! :-)))
17. 2. 2006 12:06Pavel Rybářosobní názor
17. 2. 2006 12:45Pavel Rybář"Doporučená četba"
20. 2. 2006 22:49P. František OpletalVědí litoměřičtí, co vůbec chtějí?
21. 2. 2006 6:17Pavel Rybářlevel RE:Vědí litoměřičtí, co vůbec chtějí?
21. 2. 2006 11:33M.Landoválevel Vědí litoměřičtí, co vůbec chtějí?
21. 2. 2006 17:00Anastázie Zlatálevel Vědí litoměřičtí, co vůbec chtějí?
21. 2. 2006 11:34Dominik Fišerlevel Vědí litoměřičtí, co vůbec chtějí?
28. 2. 2006 14:02:-)level Vědí litoměřičtí, co vůbec chtějí?
28. 2. 2006 18:57Dominik Fišerlevel Vědí litoměřičtí, co vůbec chtějí?
2. 3. 2006 0:29M.Landoválevel Vědí litoměřičtí, co vůbec chtějí?
21. 2. 2006 17:13Anastázie ZlatáBuh-kostel?
23. 2. 2006 23:37VáclavSoumrak
24. 2. 2006 6:35Pavel Rybářlevel Soumrak
28. 2. 2006 11:04Josef Hurtlevel Soumrak
28. 2. 2006 17:40Václavlevel Silné slovo
1. 3. 2006 11:12M.Landoválevel Soumrak
28. 3. 2006 23:56Václavlevel StB
26. 2. 2006 22:03M.LandováDnešní evangelium
28. 2. 2006 10:52josef Hurtlevel Dnešní evangelium
2. 3. 2006 0:15M.Landoválevel Dnešní evangelium
28. 2. 2006 10:53josef Hurtlevel Dnešní evangelium
28. 2. 2006 9:05J.L.spor s o.generálem, P.Kubíček
28. 2. 2006 10:46M.Landoválevel spor s o.generálem, P.Kubíček
28. 2. 2006 13:39Fr. Nebojsalevel spor s o.generálem, P.Kubíček
28. 2. 2006 17:26Václavlevel J.L. - Jan Lorenc?
14. 1. 2008 15:54Janlevel J.L. - Jan Lorenc?
2. 3. 2006 17:38KTlevel spor s o.generálem, P.Kubíček
28. 2. 2006 13:46M.O.Díky
28. 2. 2006 13:49Fr. Nebojsalevel Díky
28. 2. 2006 17:33Václavlevel Díky
28. 2. 2006 22:56M.O.level Díky
3. 3. 2006 16:16Václavlevel Martin Oliva?
5. 3. 2006 0:03M.O.level Martin Oliva?
5. 3. 2006 13:03Václavlevel Martin Oliva?
11. 3. 2006 21:14Václavlevel Kdo se směje naposledy
8. 7. 2008 0:10Janlevel Kdo se směje naposledy
8. 7. 2008 0:07Janlevel Martin Oliva?
1. 3. 2006 10:47M.Landoválevel Díky
28. 2. 2006 17:44VáclavOtec biskup Pavel
15. 3. 2006 10:34Jan TomanProsba.
15. 3. 2006 23:39VIlevel Prosba.
17. 3. 2006 17:12Václavlevel Špička ledovce
20. 3. 2006 23:20Zdenka Veronikalevel Prosba - smiřte se...
21. 3. 2006 0:04Václavlevel Prosba - smiřte se...
21. 3. 2006 19:13KTlevel Prosba - smiřte se...
22. 3. 2006 0:25Václavlevel Prosba - smiřte se...
21. 3. 2006 14:27Dominik Fišerlevel Prosba - smiřte se...
21. 3. 2006 19:23Václav Sojkalevel Prosba - smiřte se...
20. 3. 2006 8:37Pavel RybářDotazy a odpovědi
27. 3. 2006 22:44Kateřina Starálevel Dotazy a odpovědi
28. 3. 2006 10:30Pavel Rybářlevel Dotazy a odpovědi
29. 3. 2006 20:38Václavlevel Dotazy a odpovědi
24. 3. 2006 21:52Z.TaitlovaZdislava
25. 3. 2006 13:05KTlevel Zdislava
26. 3. 2006 12:37Václavlevel Zdislava
26. 3. 2006 15:12KTlevel Zdislava
26. 3. 2006 18:10Václavlevel Zdislava
3. 4. 2006 8:06Josef Hurtnedělní evangelium
5. 4. 2006 9:50Václavlevel nedělní evangelium
10. 4. 2006 22:04M.Landoválevel nedělní evangelium
12. 4. 2006 23:51Václavlevel Svěcení olejů
7. 4. 2006 20:42VáclavTe Deum
8. 7. 2008 0:14Janlevel Te Deum
8. 6. 2006 22:34Leoš SikoraMám řešení
20. 6. 2006 23:23Dominik FišerPetice za udělení práv otci biskupovi Pavlovi
8. 7. 2008 0:42Janlevel Petice za udělení práv otci biskupovi Pavlovi
18. 7. 2006 17:11M.Landová,Litoměřicečlánek o petici
5. 6. 2007 10:17Anna Raucherováorientace
8. 7. 2008 0:40Janlevel orientace
6. 6. 2007 15:42Ondřej KartákV oficielních strukturách je více cukroušů
8. 7. 2007 17:00P. David PeroutkaStyl
8. 7. 2008 0:40Janlevel Styl
14. 1. 2008 16:07JanSumma sumarum
2. 2. 2008 16:43Dominik Fišerlevel Summa sumarum
14. 4. 2008 17:42Jindřiškalevel Summa sumarum
8. 7. 2008 0:05Janlevel Summa sumarum
14. 4. 2008 7:06Sestra K.Podpora
14. 4. 2008 12:39JVlevel Podpora
1. 5. 2008 0:51M.LandováAktuálně
16. 5. 2008 12:53Jindřiškalevel Aktuálně
8. 7. 2008 0:35JanShrnutí ještě jednou...
18. 9. 2008 13:36Jindřiškalevel Shrnutí ještě jednou...
18. 9. 2008 13:48Jindřiškalevel Shrnutí ještě jednou...
2. 10. 2008 23:01M.Landoválevel Shrnutí ještě jednou...
13. 10. 2008 9:49Václavlevel Shrnutí ještě jednou...
13. 10. 2008 9:37VáclavPřečetl jsem si článěk
10. 11. 2008 18:51MichalJak na to:
6. 1. 2009 14:29Dominik FišerCo se změnilo? skoro nic...
8. 1. 2009 21:59M.Landoválevel Co se změnilo? skoro nic...
30. 1. 2009 23:25wagnerlevel Co se změnilo? skoro nic...
31. 1. 2009 20:34M.Landoválevel Co se změnilo? skoro nic...
2. 2. 2009 9:47Halešlevel Co se změnilo? hodně
2. 2. 2009 10:17Halešlevel Co se změnilo? hodně
3. 2. 2009 0:11M.Landoválevel Co se změnilo? hodně
3. 2. 2009 14:51madlalevel Co se změnilo? hodně
3. 2. 2009 15:09Halešlevel Co se změnilo? hodně
4. 2. 2009 21:33M.Landoválevel Co se změnilo? hodně
4. 2. 2009 22:13wagnerlevel Co se změnilo? hodně
4. 2. 2009 23:57M.Landoválevel Co se změnilo? hodně
5. 2. 2009 10:50Leoš Sikoralevel Co se změnilo? hodně
6. 2. 2009 18:39M.Landoválevel Ještě pro pana Haleše
3. 2. 2009 14:55wagnerlevel Co se změnilo? skoro nic...
5. 2. 2009 13:39Leoš Sikoralevel Co se změnilo? skoro nic...
5. 2. 2009 21:58M.Landoválevel Co se změnilo? skoro nic...
7. 2. 2009 13:24Filip Landalevel Co se změnilo? skoro nic...
20. 2. 2009 22:28WagnerK rukám pana Mgr.Chlupáče
21. 2. 2009 2:43Filiplevel K rukám pana Mgr.Chlupáče
22. 2. 2009 8:48Wagnerlevel K rukám pana Mgr.Chlupáče
22. 2. 2009 12:09Filiplevel K rukám pana Mgr.Chlupáče
22. 2. 2009 15:51Wagnerlevel K rukám pana Mgr.Chlupáče
22. 2. 2009 16:44Flevel K rukám pana Mgr.Chlupáče
23. 2. 2009 18:39Wagnerlevel K rukám pana Mgr.Chlupáče
23. 2. 2009 21:46Flevel K rukám pana Mgr.Chlupáče
22. 2. 2009 22:36M.Landoválevel K rukám pana Mgr.Chlupáče
23. 2. 2009 18:43Wagnerlevel K rukám pana Mgr.Chlupáče
23. 2. 2009 15:58Leoš Sikoralevel K rukám pana Mgr.Chlupáče
23. 2. 2009 18:46Wagnerlevel K rukám pana Mgr.Chlupáče
22. 2. 2009 22:39M.LandováPOMLUVA?
23. 2. 2009 18:56Wagnerlevel POMLUVA?
22. 2. 2009 22:40M.LandováPOMLUVA !!!
23. 2. 2009 16:11Leoš Sikoralevel POMLUVA !!!
23. 2. 2009 19:03Wagnerlevel POMLUVA !!!
23. 2. 2009 20:22M.Landoválevel POMLUVA !!!
23. 2. 2009 21:12Wagnerlevel POMLUVA !!!
24. 2. 2009 1:17M.Landoválevel POMLUVA !!!
27. 2. 2009 16:53Wagnerlevel POMLUVA !!!
27. 2. 2009 22:18M.Landoválevel POMLUVA !!!
28. 2. 2009 20:54Wagnerlevel POMLUVA !!!
28. 2. 2009 20:55Wagnerlevel POMLUVA !!!
28. 2. 2009 20:59Wagnerlevel POMLUVA !!!
28. 2. 2009 23:58Flevel POMLUVA !!!
5. 3. 2009 22:32Wagnerlevel POMLUVA !!!
5. 3. 2009 23:49Filiplevel POMLUVA !!!
6. 3. 2009 0:26Wagnerlevel POMLUVA !!!
6. 3. 2009 1:16Flevel POMLUVA !!!
1. 3. 2009 1:01M.Landoválevel POMLUVA !!!
5. 3. 2009 22:38Wagnerlevel POMLUVA !!!
24. 2. 2009 1:19M.Landoválevel POMLUVA !!!
25. 2. 2009 16:37Martin Schenkkostel sv.Zdislavy na Pr.Bečvě
28. 2. 2009 12:06Leoš Sikoralevel kostel sv.Zdislavy na Pr.Bečvě
28. 2. 2009 22:22Janička N.Nový kanovník
1. 3. 2009 13:53M.Landoválevel Nový kanovník
3. 3. 2009 10:28Milan Fulíklevel Nový kanovník
3. 3. 2009 11:40Leoš Sikoralevel Nový kanovník
6. 3. 2009 0:09WagnerOdbíháte od tématu
6. 3. 2009 1:25M.Landoválevel Odbíháte od tématu
6. 3. 2009 6:01Wagnerlevel Odbíháte od tématu
6. 3. 2009 8:00Leoš Sikoralevel Odbíháte od tématu
6. 3. 2009 8:31Leoš Sikoralevel Odbíháte od tématu
8. 3. 2009 22:01wagnerlevel Málo platíte
6. 3. 2009 20:43M.Landoválevel Odbíháte od tématu
8. 3. 2009 22:06wagnerlevel Odbíháte od tématu
6. 3. 2009 8:13Leoš Sikoralevel Odbíháte od tématu
6. 3. 2009 8:15Leoš Sikoralevel Odbíháte od tématu
6. 3. 2009 20:52M.Landoválevel Odbíháte od tématu
7. 3. 2009 19:51Leoš Sikoralevel Odbíháte od tématu
7. 3. 2009 22:56M.Landoválevel Odbíháte od tématu
7. 3. 2009 23:59Leoš Sikoralevel Odbíháte od tématu
8. 3. 2009 0:02Leoš Sikoralevel Odbíháte od tématu
8. 3. 2009 0:13Leoš Sikoralevel Odbíháte od tématu
8. 3. 2009 22:28wagnerlevel Odbíháte od tématu
8. 3. 2009 22:18wagnerlevel Všichni jsou komunisté
8. 3. 2009 22:11wagnerlevel Odbíháte od tématu
8. 3. 2009 23:04wagnerKdy se už konečně přiznáte?
9. 3. 2009 1:26Leoš Sikoralevel Kdy se už konečně přiznáte?
9. 3. 2009 22:42M.Landoválevel Kdy se už konečně přiznáte?
9. 3. 2009 22:50M.Landoválevel Pro osvěžení paměti
9. 3. 2009 22:52M.Landoválevel Pro osvěžení paměti
9. 3. 2009 22:54M.Landoválevel Pro osvěžení paměti
9. 3. 2009 22:56M.Landoválevel Pro osvěžení paměti
9. 3. 2009 23:00M.Landoválevel Pro osvěžení paměti
9. 3. 2009 23:02M.Landoválevel Pro osvěžení paměti
9. 3. 2009 23:44Leoš Sikoralevel Kdy se už konečně přiznáte?
12. 3. 2009 20:54M.Landoválevel Kdy se už konečně přiznáte?
12. 3. 2009 21:10Leoš Sikoralevel Kdy se už konečně přiznáte?
12. 3. 2009 21:17Leoš Sikoralevel Kdy se už konečně přiznáte?
12. 3. 2009 23:21M.Landoválevel Kdy se už konečně přiznáte?
29. 10. 2011 22:19Policerprispevek
© Dominik Fišer 2006-2020